PCB Layout, PCB Luam, PCB rov qab

PCB Clone, PCB fabrication, SMT ua,

Printed Circuit Board los ua ke thiab ntau lawm

MCU Rov qab, MCU Attack, IC Crack, IC deciphering

page_banner

SST CHIP CRACK

SST MCU crack SERIES:

39WF800AxxxxxM2 [WFBGA48] BGA-0364/0348 = BGA-B qab-6 + BGA-Top-30 ZIF-CS
32HF162C [LBGA48] BGA-0474/0262 = BGA-B qab-18 + BGA-Top-8 ZIF-CS
39WF1601xxxxB3 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-B qab-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS
39WF1602xxxxB3 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-B qab-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS
32HF164 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
32HF164C [LBGA48] BGA-0474/0262 = BGA-B qab-18 + BGA-Top-8 ZIF-CS
32HF1621C [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF1621C [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF1622C [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF1622C [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF1641 [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF1641 [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF1641C [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF1641C [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF1642 [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF1642 [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF1642C [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF1642C [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF1681 [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF1681 [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF1682 [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF1682 [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32VF1601 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
34HF162C [LBGA48] BGA-0474/0262 = BGA-B qab-18 + BGA-Top-8 ZIF-CS
34HF162G [LFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
34HF164C [LBGA48] BGA-0474/0262 = BGA-B qab-18 + BGA-Top-8 ZIF-CS
34HF164G [LFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
34HF1601C [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1621A [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1621A [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1621C [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1621S [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1622C [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1622C [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1622S [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1641A [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1641A [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1641C [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1641D [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1641J [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1641S [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1642C [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1642C [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1642D [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1642D [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1642S [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1681 [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1681 [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1681D [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1681J [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1682D [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1682D [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF1601B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
36VF1601 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
36VF1601 [TFBGA48] BGA-0245/0336 = BGA-B qab-1 + BGA-Top-29 ZIF
36VF1601C [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
36VF1601C [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
36VF1601E [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
36VF1601E [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
36VF1602 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
36VF1602 [TFBGA48] BGA-0245/0336 = BGA-B qab-1 + BGA-Top-29 ZIF
36VF1602C [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
36VF1602C [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
36VF1602E [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
36VF1602E [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
38VF166 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
38UF166 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39LF160 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39LH160 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39LH160 [TFBGA48] BGA-0245/0336 = BGA-B qab-1 + BGA-Top-29 ZIF
39LH160Q [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39LH160Q [TFBGA48] BGA-0245/0336 = BGA-B qab-1 + BGA-Top-29 ZIF
39VF160 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39VF160Q [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39VF160Q [TFBGA48] BGA-0245/0336 = BGA-B qab-1 + BGA-Top-29 ZIF
39VF1601 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39VF1601 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39VF1602 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39VF1602 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39VF088 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
32HF324 [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF324 [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF324 [TFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF324C [LBGA48] BGA-0474/0262 = BGA-B qab-18 + BGA-Top-8 ZIF-CS
32HF3241 [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF3241 [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF3241C [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF3241C [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF3242 [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF3242 [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF3242C [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF3242C [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF328 [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF328 [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF328 [TFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF328C [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF328C [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF328C [TFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF3281 [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF3281 [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF3282 [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF3282 [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF32A1 [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF32A1 [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF32A2 [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF32A2 [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF32A4 [LFBGA62] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
34HF32A4 [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF3223B [LFBGA56] BGA-0439/0690 = BGA-B qab-30 + BGA-Top-126 ZIF
34HF3243B [LFBGA56] BGA-0439/0690 = BGA-B qab-30 + BGA-Top-126 ZIF
34HF324G [LFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
34HF3242C [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF3244C [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF3282 [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
34HF3284 [LFBGA56] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
36VF3203 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
36VF3203 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
36VF3204 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
36VF3204 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39VF320 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39VF320 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39VF3201 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39VF3201 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39VF3202 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39VF3202 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
32HF64A1 [LFBGA64] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF64A2 [LFBGA64] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF64B1 [LFBGA64] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF64B2 [LFBGA64] BGA-0337/0336 = BGA-B qab-10 + BGA-Top-29 ZIF
32HF6481 [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF6481 [LFBGA64] BGA-0592/0336 = BGA-B qab-56 + BGA-Top-29 ZIF
32HF6482 [LFBGA63] BGA-0246/0336 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-29 ZIF
32HF6482 [LFBGA64] BGA-0592/0336 = BGA-B qab-56 + BGA-Top-29 ZIF
39VF6401 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39VF6401 [TFBGA48] BGA-0245/0336 = BGA-B qab-1 + BGA-Top-29 ZIF
39VF6402 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39VF6402 [TFBGA48] BGA-0245/0336 = BGA-B qab-1 + BGA-Top-29 ZIF
39VF6401B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39VF6402B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
45LF010 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
45LF010 [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25LF010 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
25LF010A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
25LF010A [SOIC8-200] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
25LF010A [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25LF020 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
25LF020 [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25LF020A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
25LF020A [SOIC8-200] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
25LF020A [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25LF040 [SOIC8] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
25LF040 [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25LF040A [SOIC8] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
25LF040A [SOIC8-200] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
25LF040A [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25LF080 [SOIC8] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
25LF080A [SOIC8] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
25LF080A [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25VF512 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
25VF512 [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25VF512A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
25VF512A [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25WF512 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
25VF010 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
25VF010 [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25VF010A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
25VF010A [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25VF010A (ISP) Ceeb toom: ntawm ISP connector
25WF010 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
25VF016B [SOIC8] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
25VF016B [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25VF032B [SOIC8] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
25VF032B [SOIC16] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
25VF020 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
25VF020 [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25VF020A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
25VF020A [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25WF020 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
25VF040 [SOIC8] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
25VF040 [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25VF040A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
25VF040A [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25VF040B [SOIC8] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
25VF040B [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25VF080 [SOIC8] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
25VF080 [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25VF080A [SOIC8] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
25VF080B [SOIC8] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
25VF080B [WSON8] DIL8/QFN8-1 ZIF-CS
25WF080 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
25LF020A (ISP) Ceeb toom: ntawm ISP connector
25LF040A (ISP) Ceeb toom: ntawm ISP connector
25LF080A (ISP) Ceeb toom: ntawm ISP connector
25VF080B (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
25VF016B (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
25VF080B (ISP&VDD) Nco tseg: ntawm ISP connector
25VF016B (ISP&VDD) Nco tseg: ntawm ISP connector
89c54 ua
89C54 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIB
89C54 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89c58 ua
89C58 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIB
89C58 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89c59 ib
89C59 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIB
89C59 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89f54 ua
89F54 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIB
89F54 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89f58 ua
89F58 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIB
89F58 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89e516 wb
89E516RD [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89E516RD [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89E516RD [WQFN40] DIL40/QFN40-1 ZIF-CS
89v516 wb
89V516RD [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89V516RD [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89V516RD [WQFN40] DIL40/QFN40-1 ZIF-CS
89e516 qw
89E516RD2 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89E516RD2 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89E516RD2 [WQFN40] DIL40/QFN40-1 ZIF-CS
89v516 wb
89V516RD2 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89V516RD2 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89V516RD2 [WQFN40] DIL40/QFN40-1 ZIF-CS
89e52 wb
89E52RD [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89E52RD [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89v52 wb
89V52RD [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89V52RD [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89e52 wb
89E52RD2 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89E52RD2 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89v52 wb
89V52RD2 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89V52RD2 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89e54 wb
89E54RD [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89E54RD [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89v54 wb
89V54RD [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89V54RD [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89e54 wb
89E54RD2 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89E54RD2 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89v54 wb
89V54RD2 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89V54RD2 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89e58 wb
27 AWV 256
27SF256 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIB
27SF256 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
27 tx512
27SF512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
27SF512 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
27 tx010
27SF010 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
27 tx020
27SF020 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39LH512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39LH512 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39 tx512
39SF512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39SF512 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39 SWB 512A
39SF512A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39SF512A [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39LF512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39LF512 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39VF512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39VF512 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
PH29EE512
29 tx512
29EE512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29EE512 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
29 tx512
29LE512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29LE512 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
29 AWV 512
29VE512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29VE512 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
29 ib 512A
29EE512A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29EE512A [TSOP32 8x14] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
29EE512A [TSOP32 8x20] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
29LE512A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29LE512A [TSOP32 8x14] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
29LE512A [TSOP32 8x20] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
29VE512A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29VE512A [TSOP32 8x14] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
29VE512A [TSOP32 8x20] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
29 tx512
29SF512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29SF512 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
29 tx512
29VF512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29VF512 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
37 tx512
37VF512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
37VF512 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39LH010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39LH010 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39 tx010
39SF010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39SF010 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39 SWB 010A
39SF010A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39SF010A [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39 fwv 010
39VF010 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39VF010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39VF010 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
PH29EE010
PH28EE010
PH28EE011
39LF010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39LF010 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39LF010 [WFBGA34] BGA-0654/0655 = BGA-B qab-61 + BGA-Top-36 ZIF-CS
39LF010 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
29 tx010
29EE010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29EE010 [TSOP32 8x14] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
29EE010 [TSOP32 8x20] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
29 ZPO 010
29LE010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29LE010 [TSOP32 8x14] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
29LE010 [TSOP32 8x20] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
29 ZPO 010
29VE010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29VE010 [TSOP32 8x14] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
29VE010 [TSOP32 8x20] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
29 EE010A
29EE010A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29EE010A [TSOP32 8x14] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
29EE010A [TSOP32 8x20] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
29LE010A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29LE010A [TSOP32 8x14] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
29LE010A [TSOP32 8x20] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
29VE010A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29VE010A [TSOP32 8x14] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
29VE010A [TSOP32 8x20] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
29 tx010
29SF010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIB
29SF010 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
29VF010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29VF010 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
37 fwv 010
37VF010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
37VF010 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39LF020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIB
39LF020 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39LF020 [WFBGA34] BGA-0654/0655 = BGA-B qab-61 + BGA-Top-36 ZIF-CS
39LF020 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39LH020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39LH020 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39 tx020
39SF020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIB
39SF020 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39 SWB 020A
39SF020A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39SF020A [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39 SWB 020 Stb
39SF020P [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39SF020P [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39 fwv 020
39VF020 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39VF020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39VF020 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39v020 wb
39VF020P [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39VF020P [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
PH29EE020
29 tx020
29EE020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29EE020 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
29 tx020
29LE020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIB
29LE020 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
29 ZPO 020
29VE020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29VE020 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
29 EE020A
29EE020A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29EE020A [TSOP32 8x14] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
29EE020A [TSOP32 8x20] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
29LE020A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29LE020A [TSOP32 8x14] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
29LE020A [TSOP32 8x20] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
29VE020A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29VE020A [TSOP32 8x14] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
29VE020A [TSOP32 8x20] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
29 tx020
29SF020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIB
29SF020 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
29VF020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIB
29VF020 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
31LF021 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
31LF021E [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
31LH021 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
31LH021 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
37 fwv 020
37VF020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
37VF020 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
49LF002 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
49LF002 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
49LF002A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
49LF002A [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
49LF002B [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
49LF020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIB
49LF020 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
49LF020A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
49LF020A [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
28 tx040
28LF040 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIB
28LF040 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
28 tx040
28SF040 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIB
28SF040 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
28SF040A [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
28 tx040
28VF040 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
28VF040 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
28 fwv 040a
28VF040A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
28VF040A [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
28 SWB 040A
28SF040A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29 tx040
29SF040 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIB
29SF040 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
29VF040 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
29VF040 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
31LF041 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
31LF041A [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
31LF043 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
31LF043A [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
37 tx040
37VF040 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
37VF040 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
31LH041 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
31LH041 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39LF040 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39LF040 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39LF040 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39LH040 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39LH040 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39 tx040
39SF040 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIB
39SF040 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39 SWB 040 Stb
39SF040P [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39SF040P [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39 fwv 040
39VF040 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39VF040 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39v040 wb
39VF040P [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
39VF040P [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
49LF003A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
49LF003A [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
49LF003B [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
49LF004 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
49LF004 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
49LF004A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
49LF004A [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
49LF004B [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
49LF004B [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
49LF004B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
49LF004C [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
49LF004C [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
49LF030A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
49LF030A [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
49LF040 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIB
49LF040 [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
49LF040A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
49LF040A [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
49LF040B [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
49LF040B [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39LF080 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
39VF080 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
39VF080Q [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
39VF080 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39LF080 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
49LF008A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
49LF008A [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
49LF008A [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
49LF008C [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
49LF008C [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
49LF080A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
49LF080A [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39LF016 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
49LF016C [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
49LF016C [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
49LF016C [TSOP40] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
49LF160C [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
49LF160C [TSOP32] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39VF016 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
39VF016Q [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
39VF016 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39LF016 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39VF1681 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39VF1682 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39VF1681xxxxB3 [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39VF1682xxxxB3 [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39LF100 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39LF100 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39VF100 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
39VF100 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
32HF202 [LFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39LF200A [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39LF200A [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39VF200A [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39VF200A [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39VF200AxxxxxM1 [WFBGA48] BGA-0364/0655 = BGA-B qab-6 + BGA-Top-36 ZIF-CS
32HF402 [LFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39VF400 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39LF400A [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39LF400A [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39VF400A [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39VF400A [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39VF400AxxxxxM1 [WFBGA48] BGA-0364/0655 = BGA-B qab-6 + BGA-Top-36 ZIF-CS
39VF400AxxxxxC1 [XFLGA48] BGA-0364/0656 = BGA-B qab-6 + BGA(LGA)-Top-37 ZIF-CS
39VF400Q [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39WF400AxxxxxB3 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Buttom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39WF400AxxxxxM1 [WFBGA48] BGA-0364/0655 = BGA-B qab-6 + BGA-Top-36 ZIF-CS
39WF400AxxxxxC1 [XFLGA48] BGA-0364/0656 = BGA-B qab-6 + BGA(LGA)-Top-37 ZIF-CS
32HF802 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
32HF802 [LFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39VF800 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39LF800A [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39LF800A [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39VF800AxxxxxE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39VF800AxxxxxB3 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
39VF800AxxxxxM1 [WFBGA48] BGA-0364/0655 = BGA-B qab-6 + BGA-Top-36 ZIF-CS
39VF800AxxxxxC1 [XFLGA48] BGA-0364/0656 = BGA-B qab-6 + BGA(LGA)-Top-37 ZIF-CS
39VF800Q [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
39WF800AxxxxxB3 [TFBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS89E548RD] PLCC44 ZIB
89E58RD [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89v58 wb
89V58RD [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89V58RD [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89e58r 2
89E58RD2 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89E58RD2 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89v58 wb
89V58RD2 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89V58RD2 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89e564 wb
89E564RD [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89E564RD [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89E564RD [WQFN40] DIL40/QFN40-1 ZIF-CS
89v564 wb
89V564RD [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89V564RD [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89V564RD [WQFN40] DIL40/QFN40-1 ZIF-CS
89e554 ua
89E554RC [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89E554RC [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
89v554 wb
89V554RC [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
89V554RC [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
65P542R [SOIC28] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil