PCB Layout, PCB Luam, PCB rov qab

PCB Clone, PCB fabrication, SMT ua,

Printed Circuit Board los ua ke thiab ntau lawm

MCU Rov qab, MCU Attack, IC Crack, IC deciphering

page_banner

ISSI MCU CRACK

ISSI Chip Crack Series

TIAB SA 27C256
IS27C256 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
TIAB SA 27DV256
IS27DV256 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27DV256 [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
TIAB SA 27HC256
IS27HC256 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27HC256 [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
SIB 27 LV 256
IS27LV256 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27LV256 [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
TIAB SA 27C512
IS27C512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27C512 [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
TIAB SA 27HC512
IS27HC512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27HC512 [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
TIAB SA 27LV512
IS27LV512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27LV512 [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
TIAB SA 27C010
IS27C010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27C010 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
SIB 27HC010
IS27HC010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27HC010 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
TIAB SA 27LV010
IS27LV010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27LV010 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
TIAB SA 27C020
IS27C020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27C020 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
SIB 27HC020
IS27HC020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27HC020 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
TIAB SA 27LV020
IS27LV020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS27LV020 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
TIAB SA 27C2048
IS27C2048 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS27C2048 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TIAB SA 27HC2048
IS27HC2048 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS27HC2048 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TIAB SA 27LV2048
IS27LV2048 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS27LV2048 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TIAB SA 28F010
IS28F010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS28F010 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
TIAB SA 29F010
IS29F010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS29F010 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
TIAB SA 28F020
IS28F020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
IS28F020 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
IS71V08F32EST08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS71V08F32ESB08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS71V08F32GST08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS71V08F32GSB08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS71V16F32EST08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS71V16F32ESB08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS71V16F32GST08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS71V16F32GSB08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS71V08F64GS08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS71V16F64GS08 [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
IS24C01-3
IS24C01-3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C01-3 [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C01-3 [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
SIB 24C01B
IS24C01B [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C01B [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C02-3
IS24C02-3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C02-3 [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C02-3 [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
SIB 24C02A
IS24C02A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C02A [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C02A [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS24C02A [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
SIB 24C02B
IS24C02B [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C02B [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C04-2/3
IS24C04-2/3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C04-2/3 [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
SIB 24C04A
IS24C04A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C04A [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C04A [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS24C04A [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS24C08-2/3
IS24C08-2/3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C08-2/3 [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
TIAB SA 24C08A
IS24C08A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C08A [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C08A [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS24C08A [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS24C16-2/3
IS24C16-2/3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
TIAB SA 24C16A
IS24C16A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C16A [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C16A [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS24C16A [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS24C32-2/3
IS24C32-2/3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
SIB 24C32A
IS24C32A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C32A [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C32A [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS24C32A [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
SIB 24C32B
IS24C32B [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C32B [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C32B [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS24C32B [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS24C64-2/3
IS24C64-2/3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
SIB 24C64A
IS24C64A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C64A [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C64A [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS24C64A [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
SIB 24C64B
IS24C64B [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C64B [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS24C64B [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS24C64B [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
TIAB SA 24C128
IS24C128 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C128 [TSSOP14] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
SIB 24C128A
IS24C128A [SOIC8-150] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C128A [SOIC8-200] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
TIAB SA 24C256
IS24C256 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C256 [TSSOP14] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
SIB 24C256A
IS24C256A [SOIC8-150] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24C256A [SOIC8-200] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
TIAB SA 24L128
IS24L128 [SOIC8-150] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24L128 [SOIC8-200] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
TIAB SA 24L256
IS24L256 [SOIC8-150] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS24L256 [SOIC8-200] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
IS34C02 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS34C02 [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS34C02 [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120mil
IS34C02B [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS34C02B [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IB 93C46-3
IS93C46-3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C46-3G [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C46A (x16)
IS93C46A (x16) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C46A (x16) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C46AG (x16) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C46A (x16) (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS93C46A (x8)
IS93C46A (x8) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C46A (x8) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C46AG (x8) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C46A (x8) (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS93C46D (x16)
IS93C46D (x16) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C46D (x16) [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS93C46D (x16) (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS93C46D (x8)
IS93C46D (x8) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C46D (x8) [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS93C46D (x8) (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS93C56-3
IS93C56-3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C56-3G [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C56A (x16)
IS93C56A (x16) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C56A (x16) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C56A (x16) [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS93C56A (x16) (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS93C56A (x8)
IS93C56A (x8) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C56A (x8) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C56A (x8) [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS93C56A (x8) (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
ib 93c66
IS93C66-3
IS93C66-3 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C66-3G [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150milIS93C66A (x16)
IS93C66A (x16) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C66A (x16) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C66A (x16) [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS93C66A (x16) (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS93C66A (x8)
IS93C66A (x8) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C66A (x8) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C66A (x8) [DFN8] DIL8/QFN8-4 ZIF-CS
IS93C66A (x8) (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS93C76A (x16)
IS93C76A (x16) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C76A (x16) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C76A (x16) (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS93C76A (x8)
IS93C76A (x8) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C76A (x8) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C76A (x8) (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS93C86A (x16)
IS93C86A (x16) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C86A (x16) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C86A (x16) (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS93C86A (x8)
IS93C86A (x8) [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS93C86A (x8) [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS93C86A (x8) (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
TIAB SA 25C01
IS25C01 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C01 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
TIAB SA 25C02
IS25C02 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C02 [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS25C02 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
TIAB SA 25C04
IS25C04 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C04 [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS25C04 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
TIAB SA 25C08
IS25C08 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C08 [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS25C08 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
TIAB SA 25C16
IS25C16 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C16 [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS25C16 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
TIAB SA 25C32
IS25C32 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C32 [TSSOP14] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS25C32 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
SIB 25C32A
IS25C32A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C32A [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS25C32A (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
TIAB SA 25C64
IS25C64 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C64 [TSSOP14] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS25C64 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
ib 25c64a
IS25C64A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C64A [TSSOP8] DIL24/TSSOP24 ZIF 170mil
IS25C64A (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
TIAB SA 25C128
IS25C128 [SOIC8-150] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C128 [SOIC8-200] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
IS25C128 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
TIAB SA 25C256
IS25C256 [SOIC8-150] DIL8/SOIC8 ZIF 150mil
IS25C256 [SOIC8-200] DIL16/SOIC16 ZIF 200mil
IS25C256 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C01-3 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C01B (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C02-3 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C02A (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C02B (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C04-2/3 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C04A (ISP) Lus Cim: ntawm ISP connector
IS24C08-2/3 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C08A (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C16-2/3 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C16A (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C32A (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C32B (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C64A (ISP) Lus Cim: ntawm ISP connector
IS24C64B (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C128 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C128A (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C256 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C256A (ISP) Lus Cim: ntawm ISP connector
IS24L128 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24L256 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS34C02 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS34C02B (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C32-2/3 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
IS24C64-2/3 (ISP) Nco tseg: ntawm ISP connector
ib 89c51
IS89C51 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
ib 89c52
IS89C52 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
ib 89c51a
IS89C51A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89C51A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
ib 89c52a
IS89C52A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89C52A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS 89C54 Ver.A
IS 89C54 Ver.B->
IS 89C54 Ver.A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89C54 ver.B-> [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS 89C54 Ver.A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89C54 ver.B-> [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS 89C58 Ver.A
IS 89C58 Ver.B->
IS 89C58 Ver.A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89C58 ver.B-> [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS 89C58 Ver.A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89C58 ver.B-> [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS 89C64 Ver.A
IS 89C64 Ver.B->
IS 89C64 Ver.A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89C64 ver.B-> [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS 89C64 Ver.A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89C64 ver.B-> [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS 89E54 Ver.A
IS 89E54 Ver.B->
IS 89E54 Ver.A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89E54 ver.B-> [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS 89E54 Ver.A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89E54 ver.B-> [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89E58 Ver.A
IS89E58 Ver.B->
IS89E58 Ver.A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89E58 ver.B-> [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89E58 Ver.A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89E58 ver.B-> [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89E64 Ver.A
IS89E64 Ver.B->
IS89E64 Ver.A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89E64 ver.B-> [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89E64 Ver.A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS89E64 ver.B-> [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
SIB 89LV51A
IS89LV51A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89LV51A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
SIB 89LV52A
IS89LV52A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
IS89LV52A [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
IS61C256AH
IS61C256AH [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
IS61LV256 [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
IS62C256AH [SOP28] DIL28/SOIC28 ZIF 330mil
IS62C256AH [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
IS62LV256 [SOP28] DIL28/SOIC28 ZIF 330mil
IS62LV256 [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
IS62LV256 [R-TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm
IS62C1024 [SOP32] DIL44/SOIC44 ZIF-CS
IS62C1024 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
IS64C1024L [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm