PCB Layout, PCB Luam, PCB rov qab

PCB Clone, PCB fabrication, SMT ua,

Printed Circuit Board los ua ke thiab ntau lawm

MCU Rov qab, MCU Attack, IC Crack, IC deciphering

page_banner

FUJITSU IC CRACK

Fujitsu crack series

MBM2716 MBM2716H MBM2732 MBM2732A MBM27C32 MBM27C32A
MBM2764 MBM27C64 MBM27C128 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIB
MBM27C128P MBM27128 MBM27C128 MBM27256 MBM27C256
MBM27C256A MBM27C256AP MBM27C256H

MBM27C256AP [SOIC28] DIL28/SOIC28 ZIF 330mil

MBM27C512 MBM27C512P MBM27C1000 MBM27C1001 MBM27C1001A
MBM27C2000 MBM27C4001 MBM27C1024 MBM27C1028 MBM27C2048
MBM27C4096 MBM28C64 MBM28C65 MBM28C256 MBM2212
MB85R256 [SOP28] DIL28/SOIC28 ZIF 330mil
MB85R256A [SOP28] DIL28/SOIC28 ZIF 330mil
MBM28F010
MBM28F010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
MBM28F010 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM28F010 [R-TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29LV001BC [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
MBM29LV001BC [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29LV001BC [R-TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29LV001TC [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
MBM29LV001TC [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29LV001TC [R-TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29F002B [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
MBM29F002B [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29F002B [R-TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29F002SB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29F002SB [R-TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29F002ST [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29F002ST [R-TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29F002T [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
MBM29F002T [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29F002T [R-TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29F002BC [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
MBM29F002BC [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29F002BC [R-TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29F002TC [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
MBM29F002TC [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29F002TC [R-TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29LV002B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV002B [R-TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV002T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV002T [R-TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV002BC [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV002BC [R-TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV002TC [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV002TC [R-TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29F004BC [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
MBM29F004BC [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29F004TC [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
MBM29F004TC [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29LV004B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV004BC [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV004T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV004TC [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29F040A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
MBM29F040A [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29F040A [R-TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29F040C [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
MBM29F040C [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29F040C [R-TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
MBM29F080A [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29F080A [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29F080A [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV008BA [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV008BA [R-TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV008TA [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV008TA [R-TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV080 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV080A [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29F016 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F016 [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F016A [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F016A [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F017A [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F017A [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV016T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV016T [R-TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV016B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV016B [R-TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV017 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV017 [R-TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29LV017xxPBT [FBGA48] BGA-0245/0267 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-13 ZIF-CS
MBM29F033C [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29F033C [R-TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
MBM29F200BA [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29F200BA [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F200BA [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F200TA [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29F200TA [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F200TA [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F200BC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29F200BC [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F200BC [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F200TC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29F200TC [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F200TC [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV200BC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29LV200BC [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV200BC [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV200TC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29LV200TC [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV200TC [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL400BC [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL400BC [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29DL400BC [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL400TC [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL400TC [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS los yog BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29DL400TC [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F400BA [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29F400BA [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F400BA [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F400TA [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29F400TA [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F400TA [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F400BC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29F400BC [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F400BC [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F400TC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29F400TC [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F400TC [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV400BC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29LV400BC [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV400BC [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29LV400BC [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV400TC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29LV400TC [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV400TC [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29LV400TC [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV400B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29LV400B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV400B [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV400T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29LV400T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV400T [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL800BA [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL800BA [FBGA48] BGA-0245/0273 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-15 ZIF-CS
MBM29DL800BA [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL800TA [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL800TA [FBGA48] BGA-0245/0273 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-15 ZIF-CS
MBM29DL800TA [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F800BA [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29F800BA [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F800BA [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F800TA [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29F800TA [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F800TA [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV800BA [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29LV800BA [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV800BA [FBGA48] BGA-0245/0273 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-15 ZIF-CS
MBM29LV800BA [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV800TA [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29LV800TA [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV800TA [FBGA48] BGA-0245/0273 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-15 ZIF-CS
MBM29LV800TA [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29SL800BD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29SL800BD [FBGA48] BGA-0245/0273 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-15 ZIF-CS
MBM29SL800TD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29SL800TD [FBGA48] BGA-0245/0273 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-15 ZIF-CS
MBM29SL800TExxPBT [FBGA48] BGA-0613/0521 = BGA-Bottom-58 + BGA-Top-69 ZIF-CS
MBM29SL800BExxPBT [FBGA48] BGA-0613/0521 = BGA-B qab-58 + BGA-Top-69 ZIF-CS
MBM29SL800TExxPW [SCSP45] BGA-0669/0670 = BGA-B qab-65 + BGA-Top-123 ZIF-CS
MBM29SL800BExxPW [SCSP45] BGA-0669/0670 = BGA-B qab-65 + BGA-Top-123 ZIF-CS
MBM29LV800TE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV800BE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV800TExxPBT [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29LV800BExxPBT [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29DL161BD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL161BD [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL161TD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL161TD [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL161BDxxPBT [FBGA48] BGA-0245/0267 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-13 ZIF-CS
MBM29DL161TDxxPBT [FBGA48] BGA-0245/0267 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-13 ZIF-CS
MBM29DL162BD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL162BD [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL162TD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL162TD [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL162BDxxPBT [FBGA48] BGA-0245/0267 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-13 ZIF-CS
MBM29DL162TDxxPBT [FBGA48] BGA-0245/0267 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-13 ZIF-CS
MBM29DL163BD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL163BD [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL163TD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL163TD [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL163BDxxPBT [FBGA48] BGA-0245/0267 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-13 ZIF-CS
MBM29DL163TDxxPBT [FBGA48] BGA-0245/0267 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-13 ZIF-CS
MBM29DL164BD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL164BD [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL164TD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL164TD [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL164BDxxPBT [FBGA48] BGA-0245/0267 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-13 ZIF-CS
MBM29DL164TDxxPBT [FBGA48] BGA-0245/0267 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-13 ZIF-CS
MBM29DL161BE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL161BE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL161TE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL161TE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL161BExxPBT [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29DL161TExxPBT [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29DL162BE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL162BE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL162TE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL162TE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL162BExxPBT [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29DL162TExxPBT [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29DL163BE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL163BE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL163TE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL163TE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL163BExxPBT [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29DL163TExxPBT [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29DL164BE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL164BE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL164TE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL164TE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL164BExxPBT [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29DL164TExxPBT [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29F160BE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F160BE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F160TE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29F160TE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV160B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV160B [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV160B [FBGA48] BGA-0245/0267 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-13 ZIF-CS
MBM29LV160T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV160T [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV160T [FBGA48] BGA-0245/0267 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-13 ZIF-CS
MBM29LV160BE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV160BE [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29LV160BE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV160TE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV160TE [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS los yog BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29LV160TE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV160TM [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV160BM [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV160TMxxPBT [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29LV160BMxxPBT [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29PL160BD [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29PL160BD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29PL160BD [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29PL160TD [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
MBM29PL160TD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29PL160TD [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MB84VD21181AxxPBS [FBGA69] BGA-0246/0265 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-11 ZIF-CS
MB84VD21182AxxPBS [FBGA69] BGA-0246/0265 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-11 ZIF-CS
MB84VD21183AxxPBS [FBGA69] BGA-0246/0265 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-11 ZIF-CS
MB84VD21184AxxPBS [FBGA69] BGA-0246/0265 = BGA-Buttom-2 + BGA-Top-11 ZIF-CS
MB84VD21191AxxPBS [FBGA69] BGA-0246/0265 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-11 ZIF-CS
MB84VD21192AxxPBS [FBGA69] BGA-0246/0265 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-11 ZIF-CS
MB84VD21193AxxPBS [FBGA69] BGA-0246/0265 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-11 ZIF-CS
MB84VD21194AxxPBS [FBGA69] BGA-0246/0265 = BGA-Buttom-2 + BGA-Top-11 ZIF-CS
MBM29DL321BD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL321BD [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL321TD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL321TD [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL322BD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL322BD [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL322TD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL322TD [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL323BD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL323BD [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL323TD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL323TD [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL324BD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL324BD [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL324TD [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL324TD [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL321BE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL321BE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL321TE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL321TE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL322BE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL322BE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL322TE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL322TE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL323BE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL323BE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL323TE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL323TE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL324BE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL324BE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL324TE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL324TE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV320BE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV320BE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV320TE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV320TE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29PL3200TE [SSOP90] DIL48/SSOP90 ZIF Flash-1
MBM29PL3200BE [SSOP90] DIL48/SSOP90 ZIF Flash-1
MBM29DL32TF [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL32BF [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL32TFxxPBT [FBGA48] BGA-0245/0273 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-15 ZIF-CS
MBM29DL32BFxxPBT [FBGA48] BGA-0245/0273 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-15 ZIF-CS
MBM29DL34TF [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL34BF [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL34TFxxPBT [FBGA48] BGA-0245/0273 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-15 ZIF-CS
MBM29DL34BFxxPBT [FBGA48] BGA-0245/0273 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-15 ZIF-CS
MBM29BS32LFxxPBT [FBGA60] BGA-0613/0623 = BGA-Bottom-58 + BGA-Top-111 ZIF-CS
MBM29BT32LFxxPBT [FBGA60] BGA-0613/0623 = BGA-B qab-58 + BGA-Top-111 ZIF-CS
MBM29PL32TM [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29PL32BM [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29PL32TMxxPBT [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS los yog BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MBM29PL32BMxxPBT [FBGA48] BGA-0245/0521 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-69 ZIF-CS or BGA-0245/0266 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-12 ZIF-CS
MB84VD22181EExxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22181ECxxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22182EBxxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22182ECxxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22182EExxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22183EBxxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22183ECxxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22183EExxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22184EBxxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22184ECxxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22184EExxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22191EExxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22191ECxxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22192EBxxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22192ECxxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22192EExxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22193EBxxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22193ECxxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22193EExxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22194EBxxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22194ECxxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD22194EExxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MBM29DL640E [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL640E [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29PL64LM [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29PL64LM [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-4
MBM29PL64LM [TSOP56] x16 DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-4 (x16)
MBM29LV650UE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV650UE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV651UE [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29LV651UE [R-TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL64DF [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MBM29DL64DFxxPBT [FBGA48] BGA-0245/0267 = BGA-Bottom-1 + BGA-Top-13 ZIF-CS
MBM29PL65LM [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
MB84VD23180FMxxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
MB84VD23381FJxxPBS [FBGA65] BGA-0246/0475 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-59 ZIF
MB84VD23381HJxxPBS [FBGA56] BGA-0246/0476 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-60 ZIF
MB84VD23481FJxxPBS [FBGA65] BGA-0246/0475 = BGA-B qab-2 + BGA-Top-59 ZIF
MB84VD23581FJxxPBS [FBGA65] BGA-0246/0475 = BGA-Buttom-2 + BGA-Top-59 ZIF
MBM29BS12DHxxPBT [FBGA80] BGA-0613/0265 = BGA-Bottom-58 + BGA-Top-11 ZIF-CS
MBM29FS12DHxxPBT [FBGA80] BGA-0613/0265 = BGA-Buttom-58 + BGA-Top-11 ZIF-CS
MBM29QM12DH60PCN [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-7
MBM29QM12DH60PCN [FBGA80] BGA-0630/0265 = BGA-Buttom-59 + BGA-Top-11 ZIF-CS
MBM29XL12DF [SSOP90] DIL48/SSOP90 ZIF Flash-1
MB84VP24491HKxxPBS [FBGA73] BGA-0246/0264 = BGA-Bottom-2 + BGA-Top-10 ZIF-CS
PEB 8048N
MBL 8049 N
PAB 8742N
PAB 8748N
PAB 8749N
MB89P538 [QFP64-1.0mm] ROM-64QF-32DP-8LA2;Sun Hayato Co.
MB89P538 [QFP64-0.65mm] ROM-64QF-32DP-8LA2;Sun Hayato Co.
MB89P538 [SDIP64] ROM-64QF-32DP-8LA2;Sun Hayato Co.
MB89P637 [SDIP64] ROM-64QF-32DP-8LA2;Sun Hayato Co.
MB89P928 [QFP80] ROM-64QF-32DP-8LA2;Sun Hayato Co.
MB89P538 [BCC64] ROM-64BCC-32DP-8LA-FJ;Sun Hayato Co.
MB89P558APFV [LQFP100] ROM-100SQF-32DP-8LA2;Sun Hayato Co.
MB89P558APFT [TQFP100] ROM-100SQF-32DP-8LA;Sun Hayato Co.
MB89P568PFV [LQFP80] ROM-80SQF-32DP-8LA;Sun Hayato Co.
MB89P568PF [QFP80] ROM-80QF-32DP-8LA2;Sun Hayato Co.
MB89P568PFM [QFP80] ROM-80QF2-32DP-8LA;Sun Hayato Co.
MB89P585BPFV [QFP64] ROM2-64LQF-32DP-8LA;Sun Hayato Co.
MB89P589BPFM [LQFP64] ROM2-64QF2-32DP-8LA2;Sun Hayato Co.
MB89P585BWPFV [LQFP64] ROM2-64LQF-32DP-8LA;Sun Hayato Co.
MB89P689PF [QFP100] ROM-100QF-32DP-8LA;Sun Hayato Co.
MB89P899PF [QFP100] ROM-100QF-32DP-8LA;Sun Hayato Co.
MB89P965APFV1 [LQFP48] ROM2-48LQF-32DP-8LA;Sun Hayato Co.
MB89P965APFM [QFP48] ROM2-48QF2-32DP-8LA;Sun Hayato Co.
MB89P965APF [QFP48] ROM2-48QF-32DP-8LA;Sun Hayato Co.
MB90P623APFV [LQFP100] ROM-100SQF-32DP-16L;Sun Hayato Co.
MB90P634APFV [LQFP100] ROM-100SQF-32DP-16L;Sun Hayato Co.
MB90P641APFV [LQFP100] ROM-100SQF-32DP-FFMC-16L;Sun Hayato Co.
MB90P641APF [QFP100] ROM-100QF-32DP-FFMC-16L;Sun Hayato Co.
MB90P653APFV [LQFP100] ROM-100SQF-32DP-16L;Sun Hayato Co.
MB90P653APF [QFP100] ROM-100QF-32DP-16L;Sun Hayato Co.
MB90P663AP [SDIP64] ROM-64SD-32DP-16L;Sun Hayato Co.
MB90P663APF [QFP64] ROM-64SF-32DP-16L;Sun Hayato Co.
MB90P673PFV [LQFP80] ROM-80SQF-32DP-16L;Sun Hayato Co.
MB90P673PF [QFP80] ROM-80QF-32DP-16L;Sun Hayato Co.
MB90P678PFV [LQFP100] ROM-100SQF-32DP-16L;Sun Hayato Co.
MB90P678PF [QFP100] ROM-100QF-32DP-16L;Sun Hayato Co.
MB90P214PF [QFP80] ROM-80QF-32DP-16F;Sun Hayato Co.
MB90P214BPF [QFP80] ROM-80QF-32DP-16F;Sun Hayato Co.
MB90P224PF [QFP120] ROM-120QF-32DP-16F;Sun Hayato Co.
MB90P224BPF [QFP120] ROM-120QF-32DP-16F;Sun Hayato Co.
MB89133APFM [QFP48] ROM-48QF2-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P131PFM [QFP48] ROM-48QF2-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P135APFM [QFP48] ROM-48QF2-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P147V1P-SH [SDIP64] ROM-64SD-28DP-8L4;Sun Hayato Co.
MB89P147V1PF [QFP64] ROM-64QF-28DP-8L4;Sun Hayato Co.
MB89P155APF [QFP80] ROM-80QF-28DP-8L3;Sun Hayato Co.
MB89P155APFM [QFP80] ROM-80QF2-28DP-8L2;Sun Hayato Co.
MB89P155APFV [LQFP80] ROM-80SQF-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P165PFV [LQFP80] ROM-80SQF-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P165PF [QFP80] ROM-80QF-28DP-8L3;Sun Hayato Co.
MB89P165PFM [QFP80] ROM-80QF2-28DP-8L2;Sun Hayato Co.
MB89P173PF [QFP48] ROM-48QF-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P175APF [QFP48] ROM-48QF-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P185PFM [QFP64] ROM-64QF2-28DP-8L2;Sun Hayato Co.
MB89P185PF [QFP64] ROM-64QF-28DP-8L3;Sun Hayato Co.
MB89P195P ROM-28DP-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P195PF [SOP28] ROM-28SOP-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P195AP ROM-28DP-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P195APF [SOP28] ROM-28SOP-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P601PFV [LQFP48] ROM-48QF-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P625P-SH [SDIP64] ROM-64SD-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P625PF [QFP64] ROM-64QF-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P625PFM [QFP64] ROM-64QF2-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P627P-SH [SDIP64] ROM-64SD-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P627PF [QFP64] ROM-64QF-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P627PFM [QFP64] ROM-64QF2-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P637P-SH [SDIP64] ROM-64SD-28DP-8L4;Sun Hayato Co.
MB89P637PF [QFP64] ROM-64QF-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P647PFM [QFP80] ROM-80QF2-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P647PF [QFP80] ROM-80QF-28DP-8L2;Sun Hayato Co.
MB89P657APFV [LQFP100] ROM-100SQF-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P657APF [QFP100] ROM-100QF-28DP-8L2;Sun Hayato Co.
MB89W665 [SDIP64] ROM-64QF-28DP-8L5;Sun Hayato Co.
MB89P665PF [QFP64] ROM-64QF-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P665P-SH [SDIP64] ROM-64SD-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P677APF [QFP80] ROM-80QF-28DP-8L2;Sun Hayato Co.
MB89P677PFM [QFP80] ROM-80QF2-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P817APF [QFP64] ROM-64QF-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P825PF [QFP80] ROM-80QF2-28DP-8L3;Sun Hayato Co.
MB89P857P-SH [SDIP64] ROM-64SD-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P857PF [QFP64] ROM-64QF-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89W857CF [QFP64] ROM-64QF-28DP-8L5;Sun Hayato Co.
MB89P915P-SH [SDIP48] ROM-48QF2-28DP-8L;Sun Hayato Co.
MB89P945PF [QFP48] ROM-48QF-28DP-8L3;Sun Hayato Co.
MB89P955PFM [QFP64] ROM-64QF2-28DP-8L3;Sun Hayato Co.
MB90F362EPMT [LQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF
MB90F362TEPMT [LQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF
MB90F362ESPMT [LQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF
MB90F362TESPMT [LQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF
MB90F342APFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F342ASPFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F342CAPFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F342CASPFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F345APFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F345ASPFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F345CAPFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F345CASPFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F346APFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F346ASPFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F346CAPFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F346CASPFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F347ASPFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F347APFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F347CAPFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F347CASPFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F349APFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F349ASPFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F349CAPFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F349CASPFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4
MB90F546GSPFV [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-1
MB90F387SPMT [LQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF
MB90F455SPMT [LQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF
MB90F456SPMT [LQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF
MB90F457SPMT [LQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF
MB90F462PFM [LQFP64] DIL48/LQFP64 ZIF-CS MB90F-2
MB90F462PF [QFP64] DIL48/QFP64 ZIF MB90F-2
MB90F462P-SH [SDIP64] DIL48/SDIP64 ZIF MB90F-2
MB90F462APFM [LQFP64] DIL48/LQFP64 ZIF-CS MB90F-2
MB90F462APF [QFP64] DIL48/QFP64 ZIF MB90F-2
MB90F462AP-SH [SDIP64] DIL48/SDIP64 ZIF MB90F-2
MB90F947APF [QFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-3
MB90F947PF [QFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-3
MB90F949APF [QFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-3
MB90F949PF [QFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-3
MB90F591GPF [QFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-5
MB90F598GPF [QFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-2
MB90F598PF [QFP100] DIL48/QFP100 ZIF MB90F-2
MB95F136 [SOP28] DIL28/SOIC28 ZIF 330mil
MB8416A
wb 8464
wb 84256